Utbildning för terapeuter 

Denna utbildning vänder sig till dig som redan jobbar med kroppsbehandlingar och vill lära dig mer om mage, bäcken och underliv. Du kan efter utbildningen applicera kunskapen, som är både praktisk och teoretisk, i din egen praktik. 

För att täcka så mycket som möjligt och ge alla elever tid att ta in den nya kunskapen och hinna praktisera under utbildningstiden, så är den uppdelad i fyra moduler som sträcker sig över fyra månader. Under de olika modulerna fokuserar vi på olika ämnen, och mellan tillfällena gör du praktik och läser studielitteraturen som är obligatorisk. 

Modul 1: Magmassage och maghälsa 
Du lär dig praktiskt hur du masserar magen, lär dig mer om organen, samt kost och andra orsaker till magohälsa. 

Hemuppgifter och praktik. 

Modul 2: Underliv och hormoner 
Genomgång av praktiken sedan magmodulen. Du lär dig praktiskt och teoretiskt om intimakupressuren och lär dig mer om hormoners påverkan på underlivet och kroppen.
Gästföreläsare. 

Hemuppgifter och praktik. 

Modul 3: Bäcken och bäckenbotten 
Genomgång av praktiken sedan både mag- och underlivsmodulen. Mer fokus på anatomin kring bäckenet och praktiskt lära dig om bäckenbottenträning. 

Hemuppgifter och praktik. 

Modul 4: Graviditet och förlossning - avslutning 
Genomgång av hela utbildningen. Fokus på graviditet och förlossningar. Praktiskt och teoretiskt prov. 

 

Datum:  e- e maj (v.),  a- e maj (v. ),  e- e juni (v. ),  e- e juli (v. ) 

Investering: 28'000 sek för hela utbildningen inklusive studiematerial.

Betalningsalternativ: 
1. Boka och betala innan hela beloppet 1a mars 2014, så får du 2'000 sek i rabatt och betalar endast 26'000 sek. 
2. Betala hela beloppet senast 30e april 2014 för ordinarie belopp på 28'000 sek. 
3. Delbetala i fyra steg under 2014 = 4 x 7'500 sek = 30'000 sek. 

Förkunskaper: Utbildningen vänder sig till dig som redan jobbar med någon form av kroppsbehandling. 

Engagemang: Utöver utbildningstillfällena förpliktigar du dig att göra praktik, samt läsa studielitteraturen mellan modulerna för att kunna redovisa ditt arbete till nästa tillfälle, och kunna bli diplomerad i slutet. Det går inte att gå endast en eller ett par moduler, utan du förpliktigar dig till att gå alla. Uteblir du från något av tillfällena kan vi inte garantera att detta går att ta igen vid senare tillfälle, och du erhåller inget diplom. 

 Ansökan utbildningen